Протрузия диска

Протрузия дисков L4-L5 и L5-S1 на МРТ-снимке

Протрузия дисков L4-L5 и L5-S1 на МРТ-снимке