PhD Онопрієнко Ігор Володимирович кмн Onopriienko Igor

PhD in Healthcare Онопрієнко Ігор Володимирович (Onopriienko / Onopriyenko / Onoprienko Igor), Київ, Україна

PhD in Healthcare Онопрієнко Ігор Володимирович Вертебролог-Мануальний терапевт Київ Україна
PhD in Healthcare Онопрієнко Ігор Володимирович, Київ, Україна

Ігор Володимирович Онопрієнко – мануальний терапевт, вертебролог, Доктор філософії в галузі охорони здоров’я – за старою системою присудження наукових ступенів в Україні найближчий аналог це “Кандидат медичних наук”.

Онопрієнко Ігор Володимирович – нащадковий доктор, продовжувач медичної династії в третьому поколінні, спеціалізується і має понад 20 років практичного досвіду консервативного лікування захворювань хребта і суглобів, а також патологій вертеброгенного генезу (причини), застосовуючи всесвітньо визнані засоби фізичної терапії: суглобові техніки мануальної терапії, масаж різних видів, вправи лікувальної фізкультури (ЛФК), преформовані фізичні фактори та інші консервативні методи у складі комплексної терапії.

За роки своєї практики PhD Онопрієнко сформував стійке переконання в тому, що ефективне консервативне лікування хребта або патологій вертеброгенного генезу полягає не в банальному усуненні симптомів ліками, а в дбайливому впливі на саму причину болю і страждань пацієнта!

На думку PhD Онопрієнка ЗАВДАННЯ ЕФЕКТИВНОГО консервативного лікування хребта (а також і патологій вертеброгенного генезу) – усунути саму причину проблеми, страждань і симптоматики або максимально послабити її вплив, оскільки якщо усунена чи ослаблена причина – то має піти або зменшитись симптоматика нею викликана! З покращенням стану пацієнта вкрай важливо не зупинятися та продовжувати лікування для закріплення отриманого результату на тривалий термін!

Основний лікувальний ефект PhD Онопрієнко бачить в обґрунтованому та компетентному застосування найбільш ефективних і безпечних технік обох напрямків мануальної терапії (хіропрактики та остеопатії), ефект від яких посилюється процедурами лікувального масажу, фізіотерапевтичними процедурами, а також виконанням певних вправ лікувальної фізкультури (ЛФК) в певний час та певному обсязі.

PhD Онопрієнко вважає, що правильно підібрані та успішно виконані маніпуляції мануальної терапії в складі комплексної терапії для пацієнтів з протрузіями та/або грижами (екструзіями, килами) міжхребцевих дисків дозволяють створити умови та “включити” механізм резорбції – фізіологічний механізм зменшення протрузій і гриж без хірургічного втручання (тобто без операції), що підтверджується результатами МРТ.

PhD Онопрієнко більше 20-ти років вивчає, систематизує, узагальнює та багаторазово щодня практикує (застосовує) найбільш безпечні та ефективні техніки обох напрямків мануальної терапії – хіропрактики та остеопатії:

  • нетравматичні техніки класичної мануальної терапії (хіропрактики): техніки Б.Й.Левицького, техніки описані К.Левітом, Г.О.Іванічевим та інші;
  • м’які остеопатичні техніки: засновника остеопатії Е.Т.Стілла, його учня Д.М.Літтлджона та інші остеопатичні техніки: описані А.Стоддардом, “баланс і утримання”, “стрейн-контрстрейн”, м’язово-енергетичні техніки (МЕТи), техніки вісцеральної та краніо-сакральної терапії та інші.

З 2017 по 2021 рік Ігор Володимирович Онопрієнко навчався на стаціонарному бюджетному відділенні аспірантури (очна бюджетна аспірантура) Кафедри фізичної терапії та ерготерапії НУФВСУ (Київ). Після успішного закінчення аспірантури, 25 січня 2022 року Ігор Володимирович Онопрієнко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня Доктора філософії (PhD – “пі-ейч-ді”) в галузі охорони здоров’я за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” на тему “Відновлення якості життя, пов’язаного зі здоров’ям, у працівників розумової діяльності з хронічними попереково-крижовими дорсалгіями засобами фізичної терапії”.

При цьому варто зазначити, що це був ПЕРШИЙ ЗАХИСТ (!) на здобуття ступеня Доктора Філософії в галузі охорони здоров’я за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” в історії НУФВСУ (Київ), і один із перших захистів за цією спеціальністю в Україні. Наказом Міністерства освіти і науки України №320 від 07 квітня 2022 року “Про рішення з питань присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2022 року №89” (стор. 80 цього наказу), – Онопрієнку Ігорю Володимировичу присвоєно вчений ступінь Доктора Філософії в галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія”, диплом ДР №004439.

PhD Онопрієнко засновник (засновник) центрів мануальної терапії у місті Києві (у тому числі й цього Центру).

Трудовий та кар’єрний шлях PhD Онопрієнка, а також історія створення, розвитку та становлення заснованих ним центрів мануальної терапії в Києві можна почитати на сторінці “ПРО НАС“.

Резюме PhD in Healthcare І.В.Онопрієнка

Має безперервний стаж (практику) в вертебрології та мануальній терапії з 2001 року.

Володіє як класичними техніками мануальної терапії (трасти, техніки хіропрактики) по Б.Й.Левицькому, Г.А.Іванічеву, К.Левіту, так і м’якими остеопатичними техніками засновника остеопатії Е.Т.Стілла (A.T.Still), техніками класичної остеопатії за Д.М.Літтлджоном та іншими, в т.ч. техніками вісцеральної та краніо-сакральної остеопатії.

Проводить корекцію всіх відділів хребта та суглобів, у тому числі володіє техніками корекції атланту (хребець C1) та техніками корекції суглобів стопи та кисті, яким навчався у провідних остеопатів США та ЄС.

Усуває зміщення хребців, блоки в суглобах та хребетно-рухових сегментах (ХРС), порушення роботи внутрішніх органів вертеброгенного генезу, та, в цілому, займається пацієнтами з вертеброгенними патологіями.

25 січня 2022 року захистив дисертацію на тему “Відновлення якості життя, пов’язаного зі здоров’ям, у працівників розумової діяльності з хронічними попереково-крижовими дорсалгіями засобами фізичної терапії“, внаслідок чого відповідно до Болонського процесу Наказом №320 МОН України від 07 квітня 2002 (сторінка 80 Наказу) йому присуджено науковий (вчений) ступінь Доктора філософії в галузі охорони здоров’я (PhD in Healthcare),- за старою системою присудження наукових (вчених) ступенів аналог – Кандидат медичних наук або к.м.н.

Диплом Доктора філософії в галузі охорони здоров'я (PhD in Healthcare). Володар - Онопрієнко Ігор Володимирович. 2022 рік
Диплом Доктора філософії в галузі охорони здоров’я (PhD in Healthcare) Онопрієнка Ігоря Володимировича. 2022 рік

Онопрієнко Ігор Володимирович, 1977р.н.
Доктор філософії в галузі охорони здоров’я
PhD in Healthcare

Спеціалізація 1. Консервативне лікування пацієнтів з патологіями хребта та суглобів, патологіями вертеброгенного генезу, а також усунення зворотних соматичних дисфункцій опорно-рухової системи (ОРС) людини, використовуючи різноманітні техніки мануальної терапії (як класичні, хіропрактичні, так і м’які остеопатичні) великим “арсеналом” яких володіє і які особисто щоденно застосовує 20+ років PhD Онопрієнко, а також вправи лікувальної фізкультури (ЛФК), массаж та інші засоби фізичної терапії.

2. Пацієнтам з протрузіями та/або грижами (екструзіями, килами) міжхребцевих дисків – створення умов для фізіологічного механізму їх резорбції (тобто “підсихання” та зменшення їх розмірів без операції).

Стаж (досвід, практика) за спеціалізацією з 2001 року
Освіта Доктор філософії в галузі охорони здоров’я (PhD in Healthcare)

(за старою системою присудження наукових (вчених) ступенів аналог – Кандидат медичних наук, к.м.н., кмн)

НУФВСУ, Київ, 2022 рік

Диплом ДР№004439 – див. сторінку 80 Наказу №320 МОН України від 07 квітня 2022 року

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Захистив дисертацію на тему “Відновлення якості життя, пов’язаного зі здоров’ям, у працівників розумової діяльності з хронічними попереково-крижовими дорсалгіями засобами фізичної терапії”
Статті в українських наукових виданнях, які не цитуються у Scopus та Web of Science 1. Аналіз існуючих підходів до реабілітаційного процесу осіб із проявами офісного синдрому. Спортивна медицина і фізична реабілітація, #2, 2019. НУФВСУ.

2. Роль фізичної терапії у покращенні функціонування та якості життя при болю у спині. Науковий часопис, НПУ ім. М.П.Драгоманова. #12 (106), 2018. Співавторство.

3. Сучасні підходи до фізичної терапії осіб із болями в поперековому відділі хребта. Молодіжний науковий вісник. #30, 2018. Співавторство.

Статті в наукових виданнях, які цитуються у Scopus та Web of Science 1. Якість життя за EQ-5D-5L та особливості її динаміки серед пацієнтів ортопедичного профілю амбулаторної програми фізичної терапії. Запорізький медичний журнал. 2020. Web of Science. Співавторство.

2. Вплив психотипу пацієнта з порушенням опорно-рухового апарату на динаміку обмеження працездатності. Медичні новини Грузії. #4 (313), 2021. Scopus. Співавторство.

Курси підвищення кваліфікації, семінари, конференції, симпозіуми Більше 30-ти в періоді 2012 – 2022
Виконуємі процедури – Консультації мануального терапевта (вертебролога) в Клініці.

– Класична мануальна терапія: техніки по Б.Й.Левицькому, К.Левіту, Г.О.Іванічеву.

– Остеопатія: техніки засновника остеопатії Е.Т.Стілла (A.T.Still), класичні техніки по Д.М.Літлджону, техніки “баланс і утримання”, м’язово-енергетичні техніки (МЕТи), техніки вісцеральної та краніо-сакральної остеопатії та ін.

– Мануальна терапія (корекція) хребта: шийного відділу, грудного відділу, попереково відділу та кісток тазу.

– Мануальна терапія (корекція) атлантопотиличного суглоба (лат. Articulatio atlantooccipitalis, атлант – хребець C1).

– Мануальна терапія (корекція) ребер.

– Мануальна терапія (корекція) суглобів стопи.

– Мануальна терапія (корекція) суглобів кисті.

– Асистенти масажисти виконують ручний, апаратний та комбінований масаж різних видів.

– Фізіотерапія – магніто-лазерна терапія (низькочастотна).

– Фізіотерапія – міостимуляція в різних режимах до 8 каналів одночасно.

– Фізіотерапія – ультразвуковий фонофорез.

– Фізіотерапія – електрофорез.

– Рекомендації щодо вибору та використання ортопедичної продукції: поясів, корсетів, устілок, коректорів осанки тощо.

– Індивідуальний підбір вправ лікувальної фізкультури (ЛФК).